آناپورنا

وسیع باش..... و تنها..... و سربه زیر ..... و سخت

چوب خط تلفات کوهنوردی ایران

 

گلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگل

 


 گل  ساجده کشمیری- فرخنده معماری-  عبدالحمید ترابی 
تاریخ حادثه: ٤ خرداد ٨٨
محل حادثه: دماوند جبهه جنوبی-غربی
علت حادثه: گم کردن مسیر بازگشت و هایپوترمی اعضای گروه

جزئیات بیشتر

 گل محمد رضا کاشفی 
تاریخ حادثه: ٧ خرداد ٨٨
محل حادثه: لردگان
علت حادثه: پاره شدن تیرول در عرض رودخانه

جزئیات بیشتر

گل بهرام نیاستی 
تاریخ حادثه: ١٥ خرداد ٨٨
محل حادثه: اخلمد 
علت حادثه: سقوط از دیواره در حین سنگنوردی

جزئیات بیشتر

گل حسین قطب الدینی 
تاریخ حادثه: ٢٩ خرداد ٨٨
محل حادثه: کوه میل فرنگی یزد
علت حادثه: سقوط از کوه
جزئیات بیشتر 

  گل  میکائیل هاشمی
تاریخ حادثه:  ١٩ تیر ٨٨
محل حادثه: علم کوه مسیر سیاه سنگها
علت حادثه: سقوط از کوه
جزئیات بیشتر
 

گل علی رئیس دانا
تاریخ حادثه: ٢٠ تیر ٨٨
محل حادثه: تهران
علت حادثه: سقوط از ارتفاع
جزئیات بیشتر

 گل تراب سلیمی 
تاریخ حادثه: ٢١ مرداد ٨٨
محل حادثه: دماوند جبهه جنوبی
علت حادثه: ایست قلبی  
جزئیات بیشتر

 گل حسین خامنه ای
تاریخ حادثه: ٢٣ مرداد ٨٨
محل حادثه: سبلان
علت حادثه: سقوط از کوه
جزئیات بیشتر 

+