آناپورنا

وسیع باش..... و تنها..... و سربه زیر ..... و سخت

دل سنگ! دل تنگ!
نویسنده : آنا - ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
 

بنفشه ای خوشرنگ ،

دمیده بود در آغوش کوه ؛

از دل سنگ ،

به کوه گفتم :

شعرت خوش است و تازه و تر 

وگر درست بخواهی ،

 من از تو شاعرتر ؛

که شعرت از دلِ سنگ است و

 شعرم از دلِ تنگ

...

فریدون مشیری