آناپورنا

وسیع باش..... و تنها..... و سربه زیر ..... و سخت

باز هم حادثه در دماوند
نویسنده : آنا - ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٥
 

دیروز جمعه۲۰مرداد رفتم دماوند و یکروزه جنوبی را صعود کردم. چند تا از بچه های دیگه هم همراهمون بودند که یکی شون اولین بارش بود کوه می آمد حالا یکروزه آمده بود دماوند تا قله هم آمد!!! خیلی عالی بود. یک گروه از بهترین و قویترین کوهنوردان کشور (اکثرا بچه های خانه کوهنوردان تهران بودند) تصمیم گرفته بودند بعد از ماهها تمرین بالاخره این هفته برنامشون یعنی صعود یکروزه دماوند از چهار جبهه رو عملی کنند. خیلی هاشون رو میشناختم که تمرینات سختی هم انجام داده بودند و در چهار جبهه تو مسیر از قبل بارگذاری کرده بودند. ساعت ۱۰ شب پنجشنبه از گوسفندسرا راه افتادند. ما صبح ساعت ۵:۱۰ از گوسفندسرا حرکت کردیم. هلی کوپتر مدام میرفت و می آمد و آهن میبرد. آلودگی صوتی ایجاد کرده بود و ما ناراحت بودیم که تا قله باید صداشو تحمل کنیم. بچه ها مسخره میکردند میگفتند هلی کوپترش قدیمیه مال آلمانیها بوده تو جنگ جهانی اول انداخته تو دریا ایرانی ها گرفتن تا جون داره استفاده کنند. من میگفتم اون چیه بهش آویزونه بچه ها هم به مسخره میگفتند جسد !!!!

به هر حال ساعت  ۷:۲۵ رسیدیم به بارگاه و من که یکساعتی خوابیدم درست و حسابی صبحونه نخورده بودم  اما چیزی هم به اون صورت برای خوردن نداشتیم. ساعت ۹:۲۵ از بارگاه راه افتادیم. خیلی شلوغ بود. اما هوا عالی بود باد وجود نداشت و صدای هلی کوپتر هم اذیت نمیکرد. ساعت ۱:۴۰ ظهر اولین نفر به قله رسیدم. یکساعتی اونجا موندیم تا همه بچه ها یکی یکی رسیدند. از گروه چهار جبهه هم ۲ نفر با یک جبهه ۱ نفر با سه جبهه و بقیه با دو جبهه رضایت دادند و اعلام انصراف کردند تا همچنان نام جلال رابوکی به عنوان فاتح چهار جبهه دماوند بر تارک بلندترین نقطه ایران بدرخشد. خدایی هم هنوز رو دست آقا جلال کسی نیومده روحش شاد! آقای باقر پور آنجا بود و برای بار دوم یک خبر ناگوار به ما داد و گفت اون هلی کوپتری که تجهیزات هتل دماوند رو میبرده صبح سقوط کرده و همه سرنشینانش فوت کردند.  حادثه ناگوار و ناراحت کننده ای بود و شیرینی این صعود را برایم مبدل به تلخی کرد. کاش بودند و ما صدای گوشخراششون رو تحمل میکردیم ولی این اتفاق نمی افتاد!! روحشان شاد! آقاجانی و همه فدراسیونی ها هم تا بعد ازظهر خودشونو به پلور رسونده بودند. 

 

بقیه گزارش آرارات رو بعدا مینویسم.