آناپورنا

وسیع باش..... و تنها..... و سربه زیر ..... و سخت

حقیقت را با بیطرفی مطلق و با روحی آزاد از هر گونه تعصب جستجو کنید. (دکارت)
نویسنده : آنا - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
 

 

معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان
ای خوشـــــا دولت دیدار ِ دل افـــروختگان


دلـــــــم از صحبت ایـن چرب زبانان بگرفت
بعد از این دست من و دامن لب دوختگان


عاقـــبت بر ســـر بازار فـــــریبم بفـــروخت
نـــاجوانــمردیِ ایـــن عـــاقبت انــدوختگان


یار دیـــرینه چنان خاطرم از کینه بسوخت
که بنــــــــالید به حالـــم دل کین توختگان


خوش بخندیــد رفیقان که درین صبح مراد
کهنـــه شد قصه ما تا به سحر سوختگان  ----  (فریدون توللی)

.

.

. . . . . . . . . .

چه بگویم که ناگفتنش بهتر است !