آناپورنا

وسیع باش..... و تنها..... و سربه زیر ..... و سخت

گزارش جالب خبرنگاران ایسنا به دماوند

توالت‌هایی تحسین‌برانگیز سرویس‌های بهداشتی که در این ارتفاع ساخته بودند واقعاً تحسین‌برانگیز بود. توالت‌هایی با کاسه‌های فلزی و آفتابه‌های پلاستیکی. هر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 334 بازدید
تیر 98
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
2 پست
شهریور 94
5 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
9 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
10 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
9 پست
اسفند 88
5 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
6 پست
مرداد 86
8 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
6 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
7 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
7 پست
مرداد 85
8 پست
تیر 85
7 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
2 پست
من، کوه، تنهايی
دیده‌ها و ندیده‌ها،گفته‌ها و نگفته‌های تنهایی با کوه، در کوه...