اندر حکایات یک انتصاب جدید!

 
دیدگاه :
جامعه کوهنوردی ایران ، درزهای فراوانی برای انگشت نهادن ، اندیشیدن و نقد کردن دارد. هیئت کوهنوردی استان آذربایجان غربی و تشکلات زیر مجموعه آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. امید که این سلسله مقالات با همکاری و همفکری آنانی که به تفکرات انتقادی باور دارند به سر منزل مقصود رهسپار شود.

یک انتصاب :
حکایت انتصاب روسای هیئت های ورزشی از سوی باصطلاح مسئولین ورزش گویا تمامی نخواهد داشت. ماجرا از آنجا شروع شد که در هفته های اخیر و در سکوت از سوی مسئولین سازمان تربیت بدنی ارومیه فردی نعمتی نام که یکی از پرسنل حراست دانشگاه آزاد ارومیه است بر مسند ریاست هیئت تکیه زد. این انتصاب که بدون برگزاری هیچگونه انتخاباتی و بدون اطلاع مسئولان محترم گروههای کوهنوردی ارومیه صورت گرفت ؛ نارضایتی و اعتراض این دوستان را به دنبال داشت. صدور دستورالعمل اجرایی گروههای کوهنوردی شهرستان ارومیه که در 12 بند توسط هیئت تنظیم و انتشار یافت بر خشم کوهنوردان ارومیه ای افزود تا آنجا که به درخواست دوستان  جلسه ای در خانه گردشگری ارومیه( محل دفتر انجمن کوهنوردان ایران - دفتر ارومیه که در همین روزها افتتاح خواهد شد ) برگزار گردید. در این جلسه مشکلات بوجود آمده درپی این انتصاب موردبحث و بررسی قرارگرفت و مقرر شد 5نفر به عنوان نماینده از سوی کوهنوردان ارومیه جلسه ای با رئیس جدید هیئت داشته و مشکلات موجود را مطرح و راهکاری برای برون رفت از بحران حاکم بر کوهنوردی ارومیه بیابند. گویا این نشست نیز رضایت نمایندگان را به خودجلب نکرد. در پی این جریانات و بنا به درخواست دوستان قرار بر این شد تا نوشتاری تنظیم و منتشرکنم تا دیگران نیزدر جریان آنچه بر کوهنوردی ارومیه می گذرد قرار گیرند و نیز با نظرات و رهنمودهای خود ما را در رسیدن به نتیجه ای مشخص راهنمایی و همراهی نمایند.

ما به سقوط عادت کرده ایم!
انتصاب رئیس جدید هیئت کوهنوردی شهرستان ارومیه بدون در نظر گرفتن وضعیت نابسامان هیئت و نیز نقطه نظرات کوهنوردان و گروههای کوهنوردی ارومیه زمینه بروز اعتراض را دیگر باره فراهم ساخت. صدور دستورالعمل جدید از سوی هیئت نیز حکایت آینده مبهم این رشته ورزشی را بیش از پیش رقم زد تا نشان از آن داشته باشد که برای سامان بخشیدن به کوهنوردی ارومیه و اوضاع حاکم بر آن هیچگونه چالشی در کار نخواهد بود.
همانگونه که مستحضرهستید مرجع و منبع فعالیت هیئت های ورزشی در آیین نامه هیئت های ورزشی مصوب سازمان تربیت بدنی تجلی یافته است لذا صدور هرگونه دستورالعمل جدیدتر باید در چارچوب همان آیین نامه و مفاد آن منتشر و قید شده باشد. ولی متاسفانه عدم اطلاع از مفاد این آیین نامه و حضور مسئولان ناآگاه در راس هیئت های کوهنوردی نه تنها باعث رشد و پیشرفت کوهنوردی آذربایجانغربی نشده بلکه صدور چنین دستورالعملی از سوی هیئت کوهنوردی ارومیه اعتراضات همگانی را بدنبال داشته است.
باید اشاره کرد این دستورالعمل خارج از حدود و اختیارات هیات صادر و به جامعه کوهنوردی دیکته شده است و نمی توان انتظار داشت که مورد توجه کوهنوردان و گروههای کوهنوردی قرار گیرد.
١-اینکه کوهنوردان و گروههای کوهنوردی بدون اخذ مجوز و واریز مبلغ نمی توانند به صعودهای خود بپردازند ازحدود و اختیارات هیئت خارج است.
2-دریافت مجوز صعود بصورت سالانه و یا هفتگی درمنطقه نوار مرزی آ.غربی می تواند مفید باشد آنهم به این دلیل که کوهنوردان از لحاظ امنیت منطقه توسط هیئت در حین اخذ مجوز آگاه شوند البت به شرطی که هیئت پیگیر این موضوع از هنگ مرزی باشد که تا به امروز این امر مشاهده نشده است. اما نمی تواند از سوی هیئت بعنوان وظیفه قلمداد شود .مضاف بر اینکه دریافت هرگونه مبلغ بابت صدور مجوز از سوی هیئت ها غیر قانونی است.
3-هر کوهنوردی به خوبی آگاه است که از چه نوع پوشش و لوازم مناسب هر فصل در هنگام اجرای برنامه های خود استفاده نماید.
4-از اینکه کوهنوردان تا به امروز نمی دانستند که از  مصرف الکل و مواد مخدر و ... درکوهستان باید پرهیز کنند ؛ از امروز بایدآگاه شده و بدانند! اما سوالی که در این میان بوجود می آید این است که آیا براستی مرجع قانون گذار و اجرای قانون در این مملکت هیئت کوهنوردی است که چنین بیانیه صادر می کند و خط و نشان میکشد؟!
5-دیکته نمودن وظایف و صدور این دستورالعمل از سوی هیات نشان از وجود تفکر غیر ورزشی داردکه نه تنها مورد توجه واقع نشد بلکه باعث ایجاد فاصله و اختلاف بین هیئت وکوهنوردان شد و رکودی که ازگذشته های نه چندان دور گریبان گیر ورزش کوهنوردی ارومیه بود بیش از پیش کوهنوردی را دچار بحران و رکود ساخت.
6-تنها موردیکه دراین دستورالعمل قید نشده انجام وظایف هیئت و راههای برون رفت از رکود حاصل درکوهنوردی ارومیه است. مطمئنا با این تفکر و اندیشه سرانجام این ورزش در ارومیه همچنان نامعلوم و تاریک خواهد بود  و همین امر بر شتاب به سوی سقوط و فروپاشی هیئت خواهد افزود.
7-قضاوت در ارتباط با سایر موارد  این دستورالعمل را بر عهده خوانندگان می گذارم. شما دوستان چه پیشنهادی برای برون رفت از این بحران پیشنهاد می کنید؟ اگر قرار بر ابلاغ دستورالعمل باشد چه بندهایی بایددر این دستورالعمل گنجانده شود؟

برایمان در صورت امکان بنویسید و ما را از راهنمایی های خود بی بهره نگذارید.

دستورالعمل اجرایی گروههای کوهنوردی را در ادامه بخوانید.

 

 

دستورالعمل اجرایی گروه های کوهنوردی شهرستان ارومیه

1- مسئولین تمامی گروهها ملزم می باشند مجوز صعود را به صورت سالانه از هیئت کوهنوردی استان تهیه و در اختیار داشته باشند.

2- بغیر از مجوز سالانه تمامی گروهها موظفند قبل از صعود برگه مجوز هفتگی از محل هیئت کوهنوردی شهرستان ارومیه اخذ ، در غیراینصورت چنانچه گروهی نسبت به اخذ مجوز اقدام ننماید و بدون رعایت ضوابط اقدام به صعود نماید طبق مقررات رفتار ( حذف یک تا دو مرحله و در صورت تکرار مجدد ابطال کامل مجوز صعود ) خواهد شد.

3- سرپرست تمامی گروهها باید موفق به اخذ درجه مربیگری از مبادی ذیربط شده باشند چنانچه تاکنون گروهی موفق به اخذ چنین مدرکی نشده ؛ بایستی در اسرع وقت نسبت به تشکیل پرونده در محل هیئت کوهنوردی شهرستان ارومیه و معرفی به مراجع ذیصلاح و مورد تایید هیئت نسبت به اخذ مجوز و دریافت مدارک مورد نیاز اقدام نماید ، در غیر اینصورت فعالیت اینگونه گروهها غیرقانونی بوده و مجوز آنان ابطال خواهد شد.

4- تمامی گروهها موظفند در هنگام اخذ مجوز صعود مبلغ (10000 تومان ) به عنوان هزینه های عمومی هیئت کوهنوردی شهرستان ارومیه پرداخت و قبض رسید آن را دریافت دارند.

توجه: مبلغی که به عنوان درآمدها و هزینه های عمومی هیئت کوهنوردی از عزیزان اخذ می گردد صرفا جهت رسیدگی به امورات داخلی و رفع نواقصات احتمالی هیئت کوهنوردی شهرستان ارومیه بوده و در جهت پیشرفت و تعالی در این رشته مهم ورزشی و ایجاد امکانات ورزشی مناسب و در خور شان ورزشکاران خواهد بود. لازم به ذکر است که لیست عملکرد صورتحساب هیئت به صورت سالانه دراختیار اعضاء هیئت کوهنوردی قرار خواهد گرفت.

5- تمامی گروهها موظفند نسبت به ارائه آدرس دقیق پستی و شماره تلفن ثابت و همراه خود اقدام نمایند تا هیئت بتواند در مواقع ضروری با آنها ارتباط برقرار نموده و مکاتبه نماید.

6- تمامی گروهها توجه داشته باشند که صدور مجوز صعود جدید ملزم به اخذ مجوز قبلی صادره از طرف هیئت خواهد بود بنابراین تمامی گروهها باید مجوزهای صادره از طرف هیئت را در آخر هرهفته تحویل هیئت کوهنوردی شهرستان ارومیه نمایند تا نسبت به صدور مجوز جدید اقدام گردد.

7-تمامی گروهها درهنگام صعود باید به وسایل مناسب مورد نیاز رشته خود ( کفش و لباس مناسب درحدامکان) تجهیز بوده باشند که در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده با متخلفین برخورد خواهد شد.

8-کلیه گروهها موظفند هنگام صعود شئونات اسلامی را رعایت نموده و از مصرف کلیه موارد غیر مجاز ( مشروبات الکلی - مواد مخدر ) پرهیز نمایند؛ در صورت مشاهده مطابق قانون با آنان رفتار خواهد شد.

9- کلیه گروهها موظفند در صورت فراخوان حتما در جلسات یا همایشهایی که از طرف هیئت برگزار می گردد شرکت نمایند.

10- کلیه گروهها بایستی به تعداد اعضای مشخص شده خودکه قبلا به دفتر هیئت کوهنوردی شهرستان ارومیه ابلاغ نموده و دارای بیمه کوهنوردی می باشند نسبت به جمع آوری افراد و صعود اقدام نمایند.

11- تمامی گروهها بدون هماهنگی باهیئت کوهنوردی شهرستان ارومیه حق برگزاری همایش و . . . را ندارند.

12- چنانچه افرادی مایل به تشکیل گروه کوهنوردی باشند حتما باید مدارک مربیگری را از مراجع ذیصلاح اخذ و در اختیار داشته و سپس اقدام نمایند.

 

ومن ا... توفیق

هیئت کوهنوردی شهرستان ارومیه

 

 ...............................................................................................................
احسان بشیرگنجی
............................

.

.

.

.

.

.

پی نوشت:

وضعیتی مشابه برای هیات کوهنوردی استان  قزوین:  ( از وبلاگ کوه نیوز)

  ادامه...

...

 

/ 31 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مسلم

سلام انا خانم. با این که سن کمی دارم نمیتونم زیاد در این مورد توضیح بدم ولی کلا نه اذرباییجان بلکه همه جا همین طوری هستش به جز چند تا شهر که خودتون باید بهتر بدونید.بعدش در مورد بند 3 باید بگم که برای باشگاه باید مدرک مربیگری باشه نه گروه اینجا که اینجوریه. 7-تمامی گروهها درهنگام صعود باید به وسایل مناسب مورد نیاز رشته خود ( کفش و لباس مناسب درحدامکان) تجهیز بوده باشند که در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده با متخلفین برخورد خواهد شد. وای این چه قانونی هستش[تعجب]

؟

فرامرز جان تنها كسي كه خبر دستگيري كاظم را نميدانست تو بودي چون جامعه كوهنوردي تو را به عنوان يك كوهنورد قبول ندارد واز آنجايي كه جزء گروه قاجر دوستاني نداري اين خبر به تو نرسيده قابل توجه شماست كه بگويم كه از روز دوم دستگيري كاظم فدراسيون خبر داشت حالا اگر به شما نگفتند حتما .... نبودي درمورد خبر در سايت هم به احترام خواسته خانواده كاظم خبر در سايت گذاشته نشد اگر الان هم خبررساني شده با اجازه آنها وخود كاظم است . سايت ووبلاگ باشگاه براي خواسته مردم احترام قائل است .اگر با اين مسئله مشكل داري به خانواده كاظم گير بده تو كه مي توني .

جمشید

فقط امیدوارم که زیاد اذیتش نکرده باشند. مسئله دیگه اختلاف بین فرامرز و گروه قروه و این حرفا نیست . مسئله یه انسان مثله همه انسانها

آنا

عجب دشمنان قسم خورده ای داره این فرامرز نصیری بیچاره!!! ایشون که در دفاع از کاظم حرف زده؟ خصوصا با بند آخر پستش کاملا موافقم که گفته: آزادی کاظم فریدیان و بازگشت او نزد خانواده اش ، می تواند خواست عمومی تمامی اهالی کوه نوردی ایران باشد . انعکاس و پیگیری این خواست از طریق مجاری قانونی ( فدراسیون ، سازمان ورزش ، قوه قضائیه و ... ) کمترین وظیفه ای است که هم اکنون بر دوش همگان سنگینی می کند !

حسام

سلام. متاسفانه این مسائل ناشی از تسری روحیه احمدی نژادیسم به کل کشور است و آدم های کوتوله هر روز بیشتر از قبل فضاهای مدیریتی را پر می کنند و ... بگذریم. راستی در صعودی که آخر هفته گذشته به علم کوه از سیاه سنگ ها داشتم با کسی همراه شدم که فکر کنم شما خیلی دوست داشته باشی ازش خبری بگیری! اما اصرار نکن چون نمی تونم بگم!![چشمک]

فواد

سلام ... مرسی که سر میزنین ... در مورد ویروس فک نکنم مربوط به وبلاگ باشه چون تا حالا این مشکل برای خودم پیش نیومده و تقریبا بازدید کننده هم زیاد داره شما اولین کسی هستید که اینو میگه ... به هر حال خوشحال شدم و ممنونم که تذکر دادین ...

ننه اکبرآقا

....واااا.......ننه........ابطحی طفلی چقدر لاغر شده بود ننه.....اکبر ننه.....برو نماز جمعه.......

مهرزاد

آنا خانم خودت می دونی تا وقتی که ارواح امام حسین امام زمان و صدتا شخصیت آسمانی مسخره ممدرآوردی دیگه به این مملکت حکومت کنن مردمم مغزشون اندازه یه نخود باشه ...حراست دانشگا که سحله دربون دانشگاه می آد میشه همه کاره مملکت.احتمالا دو روز دیگه شب میان زیر قله توچال جلو آدمو می گیرن میگن مودل مواتو ببینم چرا گورتکست سبزه...مجوز صعود داری اومدی اینجا!!!!!!!!؟؟؟؟؟

افشین

این بیشتر شبیه بیانیه وزارت اطلاعاته نه یک هیات کوهنوردی. متاسفم برای این کشور!

داود

ماشاء ال... طرف نابغه بوده كه تا به حال از طرف مسؤلين شناسايي نشده بود با اين بيانيه اي كه داده